Croeso i Gasnewydd

Dyma’r adeg orau erioed i ddod i Gasnewydd, wrth i’r ddinas barhau ag un o raglenni adfywio fwyaf trawsffurfiol y DU.

Bu Casnewydd yn borthladd ers y Canol Oesoedd, ac mae mewn lleoliad strategol bwysig.

Mae’r M4 yn gwau’i ffordd ar ymylon y ddinas, ac mae cysylltiadau rheilffordd uniongyrchol â Llundain, Birmingham a Manceinion.

Mae afonydd, camlesi, ffyrdd a rheilffordd i gyd yn cwrdd yng Nghasnewydd, ac mae’n ganolfan anhygoel ar gyfer cerdded a beicio, gyda chefn gwlad sydd ymhlith rhannau prydferthaf y DU yn amgylchynu’r ddinas.

Drwy gynnal Cwpan Ryder 2010 ac Uwchgynhadledd NATO 2014 yn llwyddiannus, mae Casnewydd wedi dangos bod ganddi’r seilwaith a’r egni i gynnal digwyddiadau rhyngwladol o broffil uchel iawn.

Mynnwch gip ar Gasnewydd, a’i darganfod drosoch eich hun.

map_new

Twitter

Newyddion
VisitBritain flagship business event to be held at ICC Wales in 2020
More ...